Usuwanie ciąży logo
Na czym polega klauzula sumienia?

Na czym polega klauzula sumienia?

Klauzula sumienia była gorącym tematem od momentu jej wejścia w życie. Widzieliśmy, jak dużo osób nie zgadzało się temu zapisowi i placówek medycznych, które go używają. Klauzula wywołała duże poruszenie w świecie medycyny i wymusiła debatę etyczną. Przeczytaj, na czym polega klauzula sumienia i w jakiej sytuacji nie może być stosowana.

Na czym polega klauzula sumienia?

Klauzula sumienia to przepis prawa, który umożliwia lekarzom odmówić świadczenia usług, w sytuacji usługi naruszającej jego przekonania osobiste i religijne. Klauzula sumienia ma na celu ochronę praw lekarzy służby zdrowia, którzy mogą być zobowiązani do przeprowadzenia procedur, sprzecznych z ich osobistymi założeniami moralnymi lub światopoglądowymi. Klauzula została wprowadzona w ustawie o zdrowiu i opiece społecznej z 2008 r. i od tego czasu została rozszerzona. Jest kilka sytuacji, kiedy lekarze powołują się właśnie na klauzulę sumienia. Najczęściej dotyczy to eutanazji, usuwania ciąży czy antykoncepcji.
Warto wiedzieć, że nie zawsze lekarz i lekarz dentysta może powołać się na klauzulę sumienia. W przypadku niespodziewanych sytuacji, gdy pojawia się ryzyko uszkodzenia ciała lub utraty życia, należy udzielić pomocy bez względu na osobiste przekonania. Szczególnie, jeśli kobieta zostanie przyjęta do szpitala z uszkodzeniem macicy po aborcji, a jej stan jest ciężki, lekarz jest zobowiązany do udzielenia jej koniecznej pomocy medycznej.

Usuwanie ciąży symbol logo

Klauzula sumienia - nowelizacja ustawy

Kiedyś w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996r. znajdował się zapis, który umożliwiał lekarzowi odmówić świadczenia medycznego, niezgodnego z jego własnym przekonaniem. Jeżeli doszło do wymienionej sytuacji, lekarz był zobowiązany odnotować taką sytuację w dokumentacji medycznej oraz wskazać inną placówkę medyczną, gdzie można wykonać takie świadczenie. Ta ustawa został jednak zmieniony. Obecnie, lekarz nie ma obowiązku pokazać innej placówki medycznej tylko sam podmiot leczniczy, do którego wpłynęło zgłoszenie. Mimo to, dalej jest zapis o tym, że “lekarz musi udzielić pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu może spowodować ciężkie uszkodzenie ciała, niebezpieczeństwo utraty życia, ciężki rozstrój zdrowia.”

Klauzula sumienia

Aborcja – czy lekarz może powołać się na klauzulę sumienia?

Lekarz w Polsce ma możliwość odmówić wykonania zabiegu usuwania ciąży, powołując się na klauzulę sumienia. Przerwanie ciąży jest możliwe tylko w dwóch sytuacjach:

  • gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ciężarnej
  • gdy pojawia się uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (np. kazirodztwo, gwałt).

Czy klauzula sumienia jest potrzebna?

Osoby sprzeciwiające się klauzuli sumienia uważają, że lekarze powinni być liberalni na światopogląd pacjentów. Uważają, że pracownicy służby zdrowia nie powinni oceniać swoich pacjentów na podstawie osobistych przekonań, a zamiast tego skupiać się na ich zdrowiu i ochrony życia. Mając na uwadze statystyki, lekarze w Polsce najczęściej powołują się na klauzulę sumienia, kiedy pacjentka prosi o tabletki “dzień po”, czy antykoncepcję. Patrząc z tej perspektywy, wiele kobiet zgodnie uważa, że jest to uszczuplenie wolności i ich praw.
Oczywiście, zawsze jest przeciwna strona medalu. Wciąż istnieje grupa, która popiera klauzulę sumienia. Twierdzą, że jeśli nie ma ochrony dla osób, które nie mogą lub nie chcą uczestniczyć w niektórych praktykach, są zmuszeni do dymisji z pracy lub byliby potępiani przez pracodawców.

Nasz poradnik

Sprawdź nasze wpisy, gdzie poruszamy najważniejsze tematy związane z usuwaniem ciąży.

Prawo aborcyjne w europie i na świecie

Prawo aborcyjne w Europie i na świecie

Prawo aborcyjne w Europie i na świecie Jeszcze nie tak dawno byliśmy świadkami falę protestów, która miała miejsce w całej Polsce. Spora część społeczeństwa wyruszyła

Antykoncepcja awaryjna czym jest

Antykoncepcja awaryjna – czym jest

Antykoncepcja awaryjna – czym jest? Antykoncepcja awaryjna to trudny temat, wciąż uznawany za tabu. Wokół niego narosło wiele niejasności, które powtarzane z ust do ust

Aborcja farmakologiczna

Aborcja farmakologiczna

Aborcja farmakologiczna Metoda usuwania ciąży, która również często określana jest domową (dlatego, że wiele kobiet decyduje się ją przeprowadzić w domu). Aborcja farmakologiczna (inaczej aborcja

5/5 - (63 votes)